Trafik ve Çevre Bilgisi

Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Tüm ana başlıkları ile aşagıdadır.Üzerlerine tıklıyarak konu içereğini görebilirsiniz !!!

Sürücülerin önlerinde giden aracı geçmeleri için:
1. Arkasından gelen bir başka sürücünün geçmeye başlamamış olmasına,
2. Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunmasına.
3. Geçeceği aracın hızıyla, geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak, iki yolarda da karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yapmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına,
4. Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve araçlarının bu geçişe uygun durumda bulunmasına dikkat etmeleri mecburidir.
*Geçme geçilecek aracın solundan yapılır.
*Gündüz korna gece selektör ile geçilecek araç sürücüsü uyarılır,sol dönüş lambasıyla işaret verilir.
*Geçilecek araca takip mesafesi kadar yaklaştıktan sonra sol şeride geçilir.
*Geçilen araç geriye görme aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde kalınır,sağa dönüş lambasıyla işaret verildikten sonra sağ şeride geçilir ve geçiş tamamlanır.

Trafik polisi, ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhaları bulunmayan kavşaklarda;
1- Bütün araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlara görev anındayken öncelik verir.
2- Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvay hattı bulunan yoldan geçen araçlara,
3- Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
4- Tali yoldan çıkan sürücüler ana yoldaki sürücülere,
5- Dönel kavşak dışındaki sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara,
6- Bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler, karayolundaki araçlara
7- Motorlu araçlardan soldaki sağdakine ve motorsuz araç motorlu araca
ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

A)GÖREVLELİ KİŞİLERİN TRAFİĞİ YÖNETME HAREKETLERİ
• Yolun Trafiğe Açık Olması Hali
Trafik polisi veya görevli kişilerin duruş pozisyonuna göre yan tarafındaki (kollar yönünde) yollar trafiğe açıktır.Görevlinin bu durumda her iki kolu veya tek kolu yere paralel bir şekilde açık olabileceği gibi kollardan birisi veya her ikisi birden aşağıya bırakmış olması talimatın anlamını değiştirmez.
• Yolun Trafiğe Kapalı Olması Hali
Trafik polisi veya görevli kişilerin ön ve arka cephelerinde kalan yollar trafiğe kapalıdır. Bu durumda kollarının her ikisi veya birisi yanlara açılmış olması veya kollarının kapalı olması bu talimatın anlamını değiştirmez.
• Yolun Bütün Yönlere Kapalı Olması Hali
Trafik polisi kollarından birini yukarıya kaldırmış, diğerini aşağıya bırakmış pozisyonda yollar bütün yönlere kapalıdır yani daha önce trafiğe açık olan yolların kapanacağı ve kapalı olan yolların açılacağı anlamına gelir.Araç sürücülerinin trafik polisinin vereceği ikinci talimata kadar beklemeleri zorunludur.
Araç Durdurma işareti (sağa ve sola)
Araç Sürücülerini sağa ve sola yanaştırılarak durdurulması, için verilen işarettir
• Trafiği Hızlandırma ve Yavaşlatma işareti
- Trafiği Hızlandırma işareti;
trafik polisi veya görevli kişi sağ yada sol kolum, yere paralel olacak şekilde dirsekten kırmak suretiyle yukarıya kaldırıp yere paralel hale getirir. bu hareketin seri şekilde yapılması o yönde akan trafiğin hızlanması talimatını verir.
Trafiği yavaşlatma işareti
trafik polisi veya görevli kişi yavaşlatmak istediği yöne cephesi dönük olacak şekilde sağ veya sol kolunu omuzdan yere paralel oluncaya kadar kaldırıp 45’ ile 900 arasında sallar Bu hareketi seri yapılması o yönde akan trafiğin yavaşlatılması talimatını verir
not trafiği idare etmekte olan görevliler
yolu kullananlara görsel anlamda beden işareti vermenin yanı sıra, düdük çalarak SESLİ-İŞİTSEL işaret de verebilir
- Trafik polisinin DUR işareti vermesi durumuda serbest olan diğer eliyle, düdüğünü uzun, güçlü ve kesiksiz olarak çalması da dur anlamınadır
- Trafik polisinin HIZLAN işaret vermesi durumunda serbest olan diğer eliyle, düdüğünü KISA-KISA uzun süreli veya güçlü olarak çalışası da HIZLAN anlamındadır.
Sinyalize kavşaklarda trafik görevlileri zorunlu olmadıkça IŞIKLI TRAFIK İŞARETLERİ yönetimine müdahale edemezler. Görevlilerin vereceği bütün işaretler anlaşılır, kararlı ve net olmalıdır.
• Yön tayini Hareketleri
Devlet büyüklerinin ve teşkilat men suplarının geçişlerinde Trafik görevlileri selam vermez. Sağa veya sola yön gösteren trafik görevlisi; beyaz eldiven giymeli, kılık kıyafet temiz omalıdır.
• Trafiği Gece Yönelme Hareketleri
-Gece Dönüş İşareti
işaret çubuğunun ışıklandırılmış ucu, dönüş yapması istenilen araca yönel çubuk dönüş yönüne göre doğru çizilen yayın içinde hareket ettiril işaret yeteri kadar tekrarlanır.
- Gece Geç işareti işaret çubuğunun ucu baş hizasından geçecek şekilde yay çizilik. işaret yeteri kadar tekrarlanır .
-Gece dur işareti
işaret çubuğu 45 lik bir yay içerisinde vücudun sağından soluna sokma doğru hareket ettirilir. Çubuk yere dik konumda ve ucu yukarıya bakar durumda tutulur
B-IŞIKLI TRAFİK İŞARET CİHAZLARI
Yayaların ve Sürücülerin yolu düzenli ve güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla kavşaklarda,yaya ve okul geçidi ile benzeri yerlerde kullanılan trafik ışıklı cihazların anlamlan şunlardır:
• Kırmızı Işık
Yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir.Aksini gösteren bir işaret yoksa hiç bir yöne hareket edilemez, sürücülerin beklemesi gerekir.
• Yeşil Işık
Yolun trafiğe açık olduğunu bildirir. Aksini gösteren bir işaret yoksa durmadan geçilir.Bu ışık yandığında sürücüler dönüş kurallarına uygun olarak sağa ve sola dönüşlerini tamamlayabilirler.
•Sarı Işık
Uyarı anlamında olup,yanış sırasına göre yolun trafiğe açılmak veya kapanmak üzere olduğunu bildirir.
- Yeşilden Sonra Yanan Son Işık
Yolun ,trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir.Emniyetle duramayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan araçların dikkatlice geçmeleri diğer araçların durmaları gerektiğini bildirir.
-Sarı ve Kırmızı Işık Birlikte Yandığında
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. Beklemekte olan sürücülerin kalkışa hazırlıklı olmaları gerekir.
-Fasılalı Yanıp Sönen Kırmızı Işık
Durulur,yolun trafiğe açık olup olmadığı kontrol edildikten sonra yol müsait ise geçiş yapılır. DUR işaret levhası ile aynı anlamdadır.
Fasılalı Yanıp Sönen Sarı Işık
Uyan niteliği anlamındadır.Bu yerin yavaş ve dikkatli olarak geçilmesini bildirir.YOL VER işaret levhası ile aynı anlamdadır.
• Işıklı Oklar
Dönüşleri düzeltme amacıyla konulmuştur.Bu ışığın bulunduğu yerlerde ok yönünde dönüş yapacak sürücüler,oklu ışığın yeşil yanmasını beklemek zorundadırlar.Oklu ışık yeşil yandığında,ok istikametinde gidecek sürücüler,trafik kurallarına uyarak dönüşlerini tamamlarlar veya doğru gidebilirler.Diğer yönlere gidecek sürücüler ise yeşil ışığın yanmasını beklemek zorundadırlar.
Ana trafik ışığı yeşil yanmakta iken, ışıklı ok kırmızı yanmakta ise, ok yönünde gidecek olan sürücüler beklemek zorundadırlar.
• Yaya Figürlü Kırmızı Işık
Yaya geçidinin yayalara kapalı olduğunu gösterir.Bu ışık yanmakta iken yayaların taşıt yoluna girmemeleri gerekir
• Yaya Figürlü Yeşil Işık
Yaya geçidinin yayalara açık olduğunu gösterir.Yayalar karşıya geçmek üzere taşıt yolunu kullanabilirler.Yayalar gidiş istikametine göre yaya geçidinin sağını kullanmak zorundadırlar.
• Sesli veya Yazılı Işık
Sesli veya yazılı ışıklar, araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklardır. Sesli veya yazılı mesaja göre hareket edilmesi gerektiğini ifade ederler.Bazı geçitlerde yayalar için geçiş butonu konulmuştur.Karşıya geçmek isteyen yayalar butonu kullanarak kendilerine yeşil ışık yanmasını sağlarlar.
Ayrıca bazı kavşak ve yaya geçitlerinde sürücü ve yayaların bekleme geçiş sürelerini gösteren dijital zaman sayaçları vardır. Bu zaman sayaçları kırmızı veya yeşil ışık yandığında sürücülerin ve yayaların durma veya geçme sürelerini azalarak göstermektedir. Bu cihazların bulunduğu geçit veya kavşakları kullanan yaya ve sürücüler sayaçta gösterilen süreler göre geçme ve bekleme zamanlarını ayarlamalıdırlar

A-ALKOLLÜ İÇKİ, UYUŞTURUCU VEYA KEYİF VERİCİ MADDELERİN
ETKİSİ İLE ARAÇ SÜRME YASAĞI
Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması sebebiyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş olanların karayolunda araç sürmeleri yasaktır.
1. Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeleri Almış Olarak Araç Sürme Yasağı
Araç sürücülerinden uyuşturucu ve keyif verici maddeleri almış olarak araç kullanıldığı tespit edilenler;
• Araç kullanmaktan men edilirler.
• Mahkeme kararıyla hafif para ye 6 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar.
• Ayrıca Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır.
2. Alkollü içki Almış Olarak Araç sürme Yasağı
Hususi taşıt sürücülerinin 0,50 promilin üzerinde alkollü içki almış olarak araç kullanmaları yasaktır. Yapılan araştırmalar neticesinde alkolün kişiler üzerinde birtakım olumsuz etkilerinin varlığı tesbit edilmiştir. Alkolün etkileri aşağıda verilmiştir.
Alkol ve Etkileri
Fonksiyonlar uyarıcı etkisi yatıştırıcı etkisi
a.dürtüler b.korkunun azalması kendine güvenin artması c.yorgunluk dikkat azalması
a.kavrama b.kazanılmış alışkanlıklardan vazgeçme kendini kontrol edememe
c.hafıza kaybı intikal eksikliği
a.genel davranışlar b.gereksiz cesaret artışı düzensizlik dengesizlik c.dikkatsizlik uyuşukluk uyuklama
a.araç kullanma yetkisi b.aşırı hız veya tehlikeli manevra yapma isteği acil durumda kontrolün kaybı d.ani durumda tepki eksikliği karar yanlışlığı yoldan çıkma veya çarpma
81 k ağırlığındaki bir kişi üzerinde yapılan deneylerde alkol miktarı ve çeşitlerine göre kandaki alkol durumu aşağıda verilmiştir;
2 Şişe (Küçük) Bira (850 ml.) 0.50 Promil.
2 Kadeh Şarap (220 ml) 0.50 Promil
1 Duble Viski (74 ml.) 0.50 Promil
1 Duble Votka (74 ml.) 0.30 Promil
1 Duble Kanyak (74 ml.) 0.50 Promil
1 Duble Cin (74 ml.) 0.50 Promil
1 Duble Rakı (74 ml.) 050 Promil
Yine Yapılan araştırmalar neticesinde kandaki alkol miktarının artmasıyla orantılı olarak, kaza yapma ihtimalinin alkol alan sürücülerden, hiç alkol almamış sürücülere göre çok yüksek oranlarda arttığı tesbit edilmiştir.
Kandaki Kaza Yapma riski
Alkol miktarı
0,50 Promil 2 misli
1 Promil 10 misli
1,5 Promil 25 misli
Gece saat 23 kanındaki alkol miktarı 1,6 Promil olan bir kişi nin, ertesi günü saat 07.00 de kanındaki alkol miktarı 0,8 promildir. Yine bu kişi ertesi günü saat 07.00 de araç kullanamaz.
Taksi .veya dolmuş otomobili minibüs , otobüs,kamyon çekici gibi. araçlarla, kamu hizmeti yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücüler alkollü İçki almış olarak araç kullanmaları yasaktır.
Yönetmelik ile belirlenen miktarların (050 promil) üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücüleri;
• Araç kullanmaktan men edilişler.
Sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğu 5 yıl içinde;
Birinci defasında, hafif para cezası ile birlikte sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır.
ikinci defasında, hafif para cezasıyla birlikte sürücü belgeleri 2 yıl geri alınır. Ayrıca, bu sürücüler Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları’nca çıkartılacak yönetmelikte gösterilen Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi’ne tabi tutulurlar Eğitim başarı ile tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir.
üç veya üçten fazlasında ise; sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve 6 aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezası ile birlikte hafif para cezası uygulanır. Ayrıca psiko teknik ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tu Bu değerlendirmede muayene sonrasında uygun görülenlere geri olma süresi sonunda belgeleri iade edilir.
Alkollü olarak ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır kusurun varlığı kabul edilir.
Sürücü ve yolcular toplu taşıma araçlarında sigara içemez. Bu araçlarında sigara içemez bu araçlarda sigara içenler hakkında 4207 yasa gereğince para cezası uygulanır.

ÖNDEKİ ARACI GEÇME KURALI
Sürücülerin önlerinde giden aracı geçmeleri için:
1. Arkasından gelen bir başka sürücünün geçmeye başlamamış olmasına,
2. Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarma işaretini vermemiş bulunmasına.
3. Geçeceği aracın hızıyla, geçme esnasındaki kendi hızını da dikkate alarak, iki yolarda da karşıdan gelen trafik dahil, yolu kullananların tümü için tehlike veya engel yapmadan geçme için kullanacağı şeridin yeteri kadar ilerisinin görüşe açık ve boş olmasına,
4. Geçişin, geçilen araçlar için bir güçlük yaratmayacak şekilde ve araçlarının bu geçişe uygun durumda bulunmasına dikkat etmeleri mecburidir.
ÖNDEKİ ARACI GEÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER
Sürücüler;
1. Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde, 2. Köprülerde, tünellerde, kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde, görüşün yetersiz olduğu tepe üstü ve virajlarda, önlerindeki araçları geçmeleri yasaktır.
Sağa dönüşler:
1. Dönüş işareti vermeye,
2. Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride girmeye,
3. Hızını azaltmaya,
4. Dar bir kavisle dönüş yapmaya mecburdurlar.
Sola dönüşler:
1. Dönüş işareti vermeye,
2. Yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yanaşmaya,
3. Hızını azaltmaya,
4. Dönüşe başlamadan, varsa sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye,
5. Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar kavşağaolan araçların geçmesini beklemeye,
6. Gireceği yolun gidişe ayrılan kısmına girmek üzere, arkadan gelen ve sola dönecek diğer taşıtları engellememek için dönüşünü geniş kavisle yapmaya,
7. Dönüş sırasında ilk geçiş hakkını, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlere vermeye mecburdurlar.
Araç sürücülerinin:
1- Bağlantı yollarında geri gitmeleri,
2- Tek yönlü yollarda, duraklama veya park manevrası dışında geri gitmeleri,
3- İki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde, karşılama ve geçiş kolaylığı dışında, geri gitmeleri,
4- Daha geniş yollarda geriye giderken manevra dışında şerit değiştirmeleri,
5- Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri yasaktır.
Trafik polisi, ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhaları bulunmayan kavşaklarda;
1- Bütün araçlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlara görev anındayken öncelik verir.
2- Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvay hattı bulunan yoldan geçen araçlara,
3- Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
4- Tali yoldan çıkan sürücüleranayoldaki sürücülere,
5- Dönel kavşak dışındaki sürücüler, dönel kavşak içindeki araçlara,
6- Bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler, karayolundaki araçlara
ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

Hız Kuralları
Sürücüler, hızlarını;
1- Kullandıkları aracın cinsine,
2- Yük durumuna,
3- Yol durumuna,
4- Hava ve görüş durumuna,
5- Trafik durumuna, göre ayarlamak zorundadırlar.Şehirlerarası karayollarında 90km/s, otoyollar da 120 km/s hızı geçmemek üzere, araçların hız sınırları aşağıya çıkarılmıştır.İçişleri Bakanlığı hız sınırını otomobiller için 20 km/s arttırabilir.

hız  kuralları

aracın cinsi

yerleşim içi

yerleşim dışı

otoyol

Otomobil,otomobil özelliğinde 4x4 arazi tipi

50 km/saat

90 km/saat

120 km/saat

Otobüs

50 km/saat

80 km/saat

100 km/saat

Minibüs – Kamyonet – Kamyon

50 km/saat

80 km/saat

90 km/saat

Arazi taşıtı – Motosiklet

50 km/saat

70 km/saat

80 km/saat

Tehlikeli madde taşıyan araçlar

30 km/saat

50 km/saat

60 km/saat

Bisiklet ve motorlu bisiklet

30 km/saat

45 km/saat

----------------

Lastik tekerlekli traktör – İş makinesi –

Arızalı araçları çeken araçlar

20 km/saat

20 km/saat

----------------

Freni arızalı araçları çeken araçlar

15 km/saat

15 km/saat

----------------

Römork takan araçlar normal hızından 10 km/saat daha yavaş hareket eder.

Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km. 'dir
Araçlra römork veya yarı römork takıldığında azami hız sınırından saatte10 km. düşülmesi gerekir.
Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkarılan araçlar, kendi sınıflarına giren araçlara ait hızla sürülebilirler. Servis (ayak- freni bozuk olan araçları çeken araçlar, saatte 15 km. den fazla hızla sürülemezler.
Sürücüler:
1- Kavşaklarla yaklaşırken,
2- Dönemeçlere girerken,
3- Tepe üstlerine yaklaşırken,
4- Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken,
5- Devamlı dönemeçli yollarda ilerlerken,
6- Demiryolu geçitlerine yaklaşırken,
7- Tünellere yaklaşırken,
8- Dar köprü ve menfezlere yaklaşırken,
9- Yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapılan yol kesimlerine yaklaşırken hızlarını azaltmak zorundadırlar.
Aksine bir karar veya işaret yok ise, azami hız sınırı %10' a kadar aşılabilir. Öndeki aracı geçme sırasında geçme şartlarının mecbur kılması nedeniyle hız sınırı aşılabilir, bir suç oluşturmaz.
Hız sınırlarını % 30'dan fazla aşan sürücülerden, suçun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı 5 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınır. Bu süre süre sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçilerek sürücü belgesi almasına mani olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını, tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya cihazları bulunduranlar hafif para cezası ve 4 aydan 6 aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılar, cihazlarına el konulur.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ:
Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, trafik kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalarına denir.
1- Ambulanslar
2- İtfaiye araçları
3- Polis araçları
4- Sivil savunma araçları
5- Koruyan ve korunan araçlar
NOT: Geçiş üstünlüğüne sahip araçların 150 metreden görülür lambaları olmalıdır. 150 metreden duyulur sirenleri olmalıdır.
NOT: Sarı tepeli lambalı araçlar geçiş üstünlüğüne sahip değildir. Sarı tepe lambası araçlara kendilerini belli etmek için takarlar diğer araç kullananlar da daha dikkatli araç kullanırlar.

DURAKLAMANIN YASAK OLDUĞU YERLER:
1- Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işaretiyle belirtilmiş olduğu yerlerde.
2- Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç).
3- Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde.
4- Kavşaklar, tüneller, rampalar ve bağlantı yollarında ve buralarda yerleşim merkezleri içinde 5 metre , yerleşim merkezleri dışında 100 metre mesafede.
5- Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde.
6- Duraklayan veya park eden araçların yanında.
7- Otobüs ve taksi duraklarında.
8- İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında, yerleşim birimi içinde 15 metre, yerleşim birimi dışında 100 metre mesafede.
9- Zorunlu haller dışında, yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

NOT: Duraklamanın yasak olduğu heryerde park etmek de yasaktır.
NOT: Kavşaklarda park etme yasağı şehir içerisindeki kavşaklarda 30 metre, şehir dışında 150 metre park etmiş iki araç arasında 1,5 metre olmalıdır.

ARAÇ IŞIKLARININ KULLANILMASI:
a) Uzağı gösteren ışıklar (uzun hüzmeli farlar):
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması zorunludur.
a) Yakını gösteren ışıklar (kısa hüzmeli farlar):
Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılması mecburidir.
NOT: Kısa farla 25 m. , uzun farlar 100 m. ileriyi aydınlatır.
Işıkların kullanılmasına ilişkin esaslar:
1- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulanılması,
2- Sadece park ışıkları yakılarak araç sürülmesi,
3- Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi,
4- Yönetmeliklerde gösterilen esaslara aykırı ışık takılması ve kullanılması,
5- Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur halleri dışında ve geceleri yakını ve uzağı gösteren ışıklarla aynı zamanda kullanılması,
6- Yönetmelik esaslarına uygun olarak takılan ışıkların da amaç dışında ve gereksiz kullanılması yasaktır.

ASLİ KUSURLAR:
1. Kırmızı ışıkta geçmek. Trafik polisinin dur ikazına uymamak.
2. Şeride tecavüz etmek.
3. Bir araca arkadan çarpmak.
4. Karşı yönden gelen şerit ve yol bölümünden gitmek.
5. Sollama kurallarına uymadan araç sollamak.
6. Dönüş kurallarına uymamak.
7. Daralan yollarda öncelik hakkına uymamak.
8. Şehirler arası yollarda park yapmak.
NOT: Alkollü araç kullanmak, hız limitini aşarak araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak ASLİ KUSUR DEĞİLDİR

TEHLİKELİ MADDE TAŞINMASI:
Tehlikeli madde taşıyan araçlar, şehir içerisinde 30km. şehir dışında 50km. hızla gidebilir. (Eğer boş ise, kendi sınıfının hızı ile)
NOT: Dolum veya boşaltım sırasında kıvılcım çıkaran nesnelere en fazla 30m. yaklaşır, park anında 20m. takip mesafesi 50m. olmalıdır.
NOT: Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6kg. iki adet yangın söndürme cihazı ve tamizlik anında tanker içindeki aydınlatma feneri de 6 voltluk pil olmalıdır.
NOT: Arıza anında başka bir gözcü bulunmalıdır.